شهر عشق

به یاد معلمی عاشق آقا رضا ایزی تقدیم به همه ی دوستان و دانش آموزان و ..

شهر عشق

به یاد معلمی عاشق آقا رضا ایزی تقدیم به همه ی دوستان و دانش آموزان و ..

شهر عشق

این وبلاگ فضایی است برای درد دلهای دوستانه و ذکر خاطرات .....
ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را...

همه میپندارند،
که عکس پدرم را ؛
به دیوار خانه ام آویخته ام!
اما نمیدانند
که دیوار خانه ام را ،
به عکس پدرم تکیه داده ام...

 • ۰
 • ۰

عیب جویی

شهر عشق - عیب جوییدر بدترین ما آنقدر خوبی هست،و در بهترین ما آنقدر بدی هست،که هیچ یک از ما را شایسته نیستکه از دیگران عیب جویی کنیم


The Best and Worst of Us
There is so much good in the worst of us,
And so much bad in the best of us,
That it ill behoves any of us

To find fault with the rest of us

زندگی به من یاد داد اگر در مورد کسی قضاوت کنیم کائنات تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کنددر تاریکیهمه ما شبیه یکدیگریم

 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰

شهر عشق - شعرهای مورد علاقه ی پدر

**کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود                        حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست**

**ز کعبه آیموحسرت برم زخوبانی                                      که اززیارت دلهای خسته می آیند**


**دل خوش از آنیم که حج میرویم                                   غافل از آنیم که کج میرویم**

 
کعبه به دیدار خدا میرویم                                   او که همینجاست کجا میرویم

                                           حج بخدا جز به دل پاک نیست                     
شستن غم از دل غمناک نیست

دین که به تسبیح و سر وریش نیست       هرکه علی گفت که درویش نیست

                                      صبح به صبح در پی مکر و فریب                
شب همه شب گریه و امن یجیب

 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰

شهر عشق - نسبت به بندگانش بیناستو لو یواخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک على ظهرها من دابة و لکن یؤ خرهم الى اءجل مسمى فاذا جاء اءجلهم فان الله کان بعباده بصیرا(45)

ترجمه :

45 - هر گاه خداوند مردم را به کارهائى که انجام داده اند مجازات کند جنبنده اى را بر پشت زمین باقى نخواهد گذاشت !

ولى (به لطفش ) آنها را تا سر آمد معینى تاخیر مى اندازد (و مهلت میدهد تا خود را اصلاح کنند) اما هنگامى که اجل آنها فرا رسد، (خداوند هر کس را به مقتضاى عملش جزا میدهد) که او نسبت به بندگانش بیناست (و از اعمال و نیات همه آگاه است )

 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰

شهر عشق - ارسال خاطرات دوستان و اقوام با پدربزرگواران ، سروران گرانقدر لطفا خاطرات و دل نوشته های خود را که با پدرم داشته اید لطفا برای من بفرستید

سپاسگزارم

 • نادیا ایزی