شهر عشق

به یاد معلمی عاشق آقا رضا ایزی تقدیم به همه ی دوستان و دانش آموزان و ..

شهر عشق

به یاد معلمی عاشق آقا رضا ایزی تقدیم به همه ی دوستان و دانش آموزان و ..

شهر عشق

این وبلاگ فضایی است برای درد دلهای دوستانه و ذکر خاطرات .....
ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را...

همه میپندارند،
که عکس پدرم را ؛
به دیوار خانه ام آویخته ام!
اما نمیدانند
که دیوار خانه ام را ،
به عکس پدرم تکیه داده ام...

۲۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

باغ چالوس 1391

 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰
 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰
 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰


 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰

 

 

 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰

عکس

 • نادیا ایزی
 • ۱
 • ۰
 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰
 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰
 • نادیا ایزی
 • ۰
 • ۰


 • نادیا ایزی